За проекта

Проектът е предназначен да отвори катедра „Европеистика" на Софийския университет „Св. Климент Охридски" към средното образование и да допринесе за високи резултати при преподаването на европейски теми в средните училища. Той се основава върху постиженията на „Жан Моне Центъра за високи постижения" към катедра Европеистика на Софийския Университет http://jeanmonnetexcellence.bg/

 

ПОЛЕЗНИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

Галерия

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.