Консултативен съвет

Проф. Мария Стойчева – заместник ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Коста Костов – експерт по гражданско образование, Министерство на образованието и науката

Доц. Теодора Калейнска – член на Управителния съвет на Българската асоциация за европейски изследвания, преподавател във Великотърновския университет „Паисий Хилендарски“

Георги Пейков – учител  в Националната природо-математическа гимназия "Акад.Любомир Чакалов"