Доброволци по проекта

Доброволци по проекта – студенти от специалност „Европеистика“

1. Гергана Владимирова
2. Лора Георгиева
3. Михаил Христов
4. Николай Миленков
5. Стелизара Борисова
6. Димитър Узунов
7. Антонина Димитрова
8. Звезделина Калудова
9. Габриела Тодорова
10. Симона Венкова
11. Мила Симеонова
12. Васил Трифонов
13. Елена Русева
14. Насе Насев
15. Мирела Зарева
16. Деница Иванова

Доброволци по проекта – в т.ч. докторанти в катедра „Европеистика“ и „Политология“

1. Десислава Антонова
2. Славея Василева
3. Мартина Маринова
4. Юмер Коджаюмер
5. Мариела Савкова
6. Лилиан Никифорова