Нов подход в преподаването и ученето за Европейския съюз в училище

Abstract

The presentation examines the new pedagogical resources to help the EU learn and teach in school, developed by an international pedagogical team