Как работи Европейският съюз? Кои са европейските институции? Каква е ролята на Европейския парламент?

The presentation discusses the questions about how the European Union works, which are the European institutions, what is the role of the European Parliament 

Как работи Европейският съюз?  Кои са европейските институции? Каква е ролята на Европейския парламент?
Как работи Европейският съюз?  Кои са европейските институции? Каква е ролята на Европейския парламент?