ТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ПО ТЕМАТА „KАК СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?“

Test for verification of knowledge on the topic "EU institutions and decision making process"