ТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ПО ТЕМАТА „ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

Test for verification of knowledge on the topic "Advantages and disadvantages for Bulgaria from the membership in the European Union”